Aspen D: groener en gezonder

Gebruikers van machines zoals kettingzagen en bladblazers gingen vanaf eind jaren tachtig van de vorige eeuw een stuk gezonder werken. Reden was dat Aspen kwam met alkylaatbenzine, een veel schonere brandstof dan normale benzine (Euro 95). Het gebruik van alkylaatbenzine is de norm geworden en door de Arbeidsinspectie in 2010 zelfs verplicht gesteld. Eind 2017 komt Aspen met een nieuwe, schone dieselbrandstof: Aspen D. Zal de impact van deze nieuwe brandstof eenzelfde impact hebben als destijds de alkylaatbenzine?

In het akkoord van Parijs is afgesproken dat er serieuze maatregelen moeten genomen worden om de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken. Zo is de overstap van fossiele naar hernieuwbare brandstoffen belangrijk. Al sinds de oprichting van Aspen heeft het bedrijf zich verantwoordelijk gevoeld om zo schoon mogelijke brandstofoplossingen op de markt te brengen voor kleinere motoren. Alkylaatbenzine is inmiddels een niet meer weg te denken brandstof voor professionals in de groene omgeving.

Aspen presenteert met haar nieuwe product Aspen D een schone en duurzame dieselbrandstof, die de leefomgeving wereldwijd aanzienlijk moet verbeteren. Aspen D is inmiddels verkrijgbaar in 5-liter en 25-liter-jerrycans en bestemd voor gebruikers van kleinere dieselmachines en machines die alleen in het seizoen gebruikt worden. Deze professionals worden regelmatig blootgesteld aan een hoge concentratie schadelijke uitlaatgassen. Volgens Aspen zal haar nieuwe brandstof de risico’s voor de gezondheid van deze werknemers aanzienlijk beperken.

Zuivere componenten
“Gelukkig worden er steeds meer maatregelen getroffen om werknemers te beschermen tegen de schadelijke uitstoot van dieselmachines”, stelt Aspen. “Maar het komt nog steeds voor dat dieselmachines binnen en in ingesloten omgevingen gebruikt worden, zoals tussen gebouwen en in tunnels en mijnen. Voor deze toepassingen is Aspen D een heel goed alternatief voor gewone diesel.”

Omdat Aspen D is samengesteld uit zeer zuivere componenten bevat het een stuk minder schadelijke stoffen dan gewone diesel. Zwavel en aromaten zijn veel minder aanwezig, waardoor de gevaren voor de gezondheid behoorlijk beperkt worden. Verder verbrandt Aspen D zuiverder. Dit veroorzaakt minder afzet in de motor en brandstofinjectoren blijven schoner. Daardoor presteert de motor optimaal, is er minder onderhoud nodig en is de kans op storingen kleiner. Dit bespaart volgens Aspen dure onderhoud- en reparatiekosten.

Lang houdbaar
Daarnaast zorgen de hoge kwaliteit componenten en het ontbreken van FAME (Fatty Acid Methyl Esters) ervoor dat Aspen D lang bewaard kan worden, zonder kwaliteitsverlies. FAME wordt vaak gebruikt voor biodiesel en beperkt de houdbaarheid. Net zoals alkylaatbenzine zorgt Aspen D ervoor dat er minder schadelijke uitlaatgassen uitgestoten worden. Dat vermindert niet alleen de risico’s voor de gezondheid van professionals, maar ook die voor de natuur. “Aspen D is voor 90% gemaakt van hernieuwbare grondstoffen in plaats van fossiele. Hierdoor kunnen broeikasgassen met 50 tot 80% gereduceerd worden. Dit maakt Aspen D een duurzame brandstof, klaar voor de toekomst”, aldus Aspen.

Aspen D is verkrijgbaar via GVG Oliehandel B.V.