Amsterdam heeft flinke ambities op onder andere het gebied van duurzaam bouwen. Zo wil de stad bouwen zonder uitstoot van broeikasgassen, luchtvervuiling en geluidsoverlast. Bij de reconstructie van de kade op de Recht Boomssloot staat duurzaam bouwen met duurzame logistiek centraal. Om deze nieuwe manier van werken kracht bij te zetten, ondertekende op 10 januari 2019 wethouder Dijksma aan de kade van de Recht Boomssloot drie Green Deals.

Met de zogeheten Green Deals bundelen gemeente Amsterdam, Rijksoverheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hun krachten om duurzame initiatieven in Amsterdam een stap verder te brengen. Met de ondertekening van de Green Deals: Duurzaam GWW 2.0, Het Nieuwe Draaien en Duurzame Logistiek in de Bouw zegt de gemeente Amsterdam toe te sturen op duurzaamheidswinst op bouwprojecten, het verminderen van de uitstoot van werktuigen op de bouwplaats en slimme bouwlogistieke oplossingen. Bij de werkzaamheden aan de Recht Boomssloot komen de drie Green Deals samen.

Wethouder Dijksma: “Amsterdam is voortdurend op zoek naar manieren om de bouwprojecten inde stad met zo min mogelijk overlast en zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Het project aan de Recht Boomssloot geeft de ambities van de gemeente weer hoe een bouwplaats er in de toekomst uit moet zien. Met het ondertekenen van deze Green Deals willen we duurzame initiatieven

steeds meer ombuigen naar een standaard werkwijze.”

Duurzaam bouwen aan de Recht Boomssloot

In het centrum van Amsterdam wordt aan de Recht Boomssloot een kademuur vervangen. Bij de herstelwerkzaamheden past aannemer GR8W8 een innovatieve aanpak toe door emissieloze logistiek en materieel in te zetten. De aannemer maakt gebruik van circulair beton met een lage milieudruk en er wordt gewerkt met vrijwel alleen maar elektrische werktuigen. De bouwmaterialen worden via het water aangevoerd met een elektrische boot. Daardoor neemt de uitstoot van Co2 en andere broeikasgassen af. Ook heeft de omgeving door de inzet van elektrische machines veel minder last van geluidsoverlast.

De Green Deals:

De Green Deal Het Nieuwe Draaien gaat over het verminderen van de uitstoot van mobiele werktuigen (shovels, graafmachines etc.) Deze leveren een bijdrage van 12% aan de totale stikstof uitstoot en 8% van de totale fijnstof uitstoot van het Nederlandse verkeer. In deze Green Deal

Bezoekadres Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202
1000 AE Amsterdam Telefoon 14 020 amsterdam.nl

leggen we vast om te werken aan de reductie van de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof door brandstof besparend werken met mobiele werktuigen te stimuleren.

De Green Deal Duurzame Logistiek in de Bouw draait om de inzet van slimmere bouwlogistiek. Een belangrijk onderdeel van de binnenstedelijke logistiek bestaat uit bouwverkeer (30 tot 40%). Slimme bouwlogistieke oplossingen dragen bij aan de vermindering van de verkeersdruk in stedelijke gebieden en aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Binnen deze green deal spreken we af om in minimaal vijf projecten per jaar slimme bouwlogisitieke oplossingen toe te passen en de ervaringen met elkaar te delen.

De Green Deal Duurzaam GWW 2.0 draait om het meenemen van Duurzaamheid in Grond Water Weg projecten van de initiatiefase tot en met de realisatiefase. De Green Deal biedt praktische handvatten en instrumenten om dit te bereiken, de zogenaamde aanpak Duurzaam GWW. Partijen spreken af om aan de hand van vier praktische transitielijnen: van kosten naar waarde, van reactief naar proactief, van uniek naar uniform en van alleen naar samen toe te werken naar het toepassen van de Duurzaam GGW aanpak in alle relevante GWW projecten.