De waarde van goede samenwerking tussen brancheorganisaties kent CUMELA Nederland op diverse onderwerpen. Zo ervaren we bijvoorbeeld ook een prettige samenwerking met onze collega’s van MKB-infra rondom vraagstukken zoals o.a. ‘Kabels & Leidingen’, ‘Het Nieuwe Draaien’ en ‘Aanbestedingen’. Daarom doet het ons deugt dat we u mogen uitnodigen voor het volgende evenement bij MKB-Infra in Veenendaal op donderdag 27 september a.s.

MKB INFRA organiseert deze middag om u voor te lichten en met u in gesprek te gaan over de noodzaak van een klimaatbestendige inrichting van de buitenruimte. MKB INFRA heeft zich verbonden aan het TKI Deltatechnologie. Vanuit het programma ‘Klimaatwerk in uitvoering’ werken aannemers en gemeenten hier gezamenlijk aan via open convenanten. De Hogescholen van Amsterdam, Rotterdam en de Hanzehogeschool zijn hier als onderzoek- en kennispartners bij betrokken, evenals www.buitenruimte.info en Building Changes.

Klimaatverandering betekent meer extremen: meer en heftigere neerslag, meer droogte en meer hitte. Deze zomer hebben we hier al goed de gevolgen van kunnen merken. In steden is er meer schade door wateroverlast, terwijl droogte leidt tot problemen met funderingen en stedelijk groen door lage grondwaterstanden. Hitte geeft tal van problemen: van gezondheidsproblemen tot problemen met infrastructuur.

Tijdens de bijeenkomst wordt u voorgelicht over de praktische methodes om vooruitlopend op toekomstige normen en voorwaarden nu al te werken aan de voorkoming van hittestress en wateroverlast.
Ga voor meer informatie over deze bijeenkomst en uw aanmelding naar het agenda-item op deze website.

Auteur: Nico Willemsen
Bron: Cumela