Stichting Belangenvereniging Grondzuigen

  499
  Stichting Belangenvereniging Grondzuigen

   

  Wat is SBG?
  De stichting SBG bestaat uit bedrijven en is opgericht met als doel de grondzuigtechniek in de breedste zin van het woord te promoten en bekend te maken bij de verschillende doelgroepen. Hierbij hebben wij de volgende aandachtsgebieden gedefinieerd:

  Vellig werken met grondzuiginstallaties
  Stimuleren en ontwikkelen van veilige apparatuur en werkmethoden
  Bevorderen en ondersteunen van normeringen, standaardisatie en certificeringen