Naar verwachting treedt in 2021 de Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De onlangs gelanceerde website https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ is ter ondersteuning van een goede in- en uitvoering van de wet, en de gebruikmaking van de digitale voorzieningen.

De invoering c.q. totstandkoming van de Omgevingswet wordt wel vergeleken met de grootste wetgevingsoperatie sinds de invoering van de Grondwet in 1848. De wet vervangt tientallen wetten en honderden ministeriële regelingen en AMvB’s over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, die relevant zijn voor de leefomgeving. Veel gemeenten, provincies en waterschappen experimenteren al met de nieuwe mogelijkheden die de wet biedt.

Een niet onbelangrijk aspect bij de ontwikkeling en invoering van de Omgevingswet is een goede digitale ondersteuning. Daarom wordt een digitaal stelsel voor de Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Via de website ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ is over de Omgevingswet en de digitalisering veel informatie beschikbaar.

Alle digitale informatie is vanaf 2021 op één plek te vinden: in het nieuwe Omgevingsloket. Via dit nieuwe loket kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel zien wat mag in de fysieke leefomgeving. Overheden moeten hiervoor hun documenten, regels en bronnen geschikt maken. Digitalisering betekent ook een nieuwe manier van werken. Deze veranderingen vragen om een goede voorbereiding.

Wat betekent dit in de praktijk betekent voor uw gemeente, betrokken partijen én voor uw eigen bedrijf is raadpleegbaar via de website: Aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

via www.cumela.nl
Auteur: Johan van Dijk