De gemiddelde prijs is in oktober gestegen met 2,4%. Het hoogste punt was medio oktober waarna de prijs weer is gedaald.

In bijgaande grafiek wordt de prijsontwikkeling weergegeven (klik op de grafiek om deze te vergroten). Met alle prijsfluctaties kunt u aan de hand van de tabel “prijsontwikkeling” uw eigen index berekenen.

De ontwikkeling van de brandstofprijs over de afgelopen periode is als volgt:
Ten opzicht van vorige maand (sept. 2018)
+ 2,4 %
Ten opzichte van oktober 2017 + 14,5 %
Prijsmutatie 30 sept. t.o.v. 1 jan 2018 + 8,7 %
Prijsverhoging per 100 liter door accijnsverhogingen:
1 januari 2013 rode diesel €18,14 / 100 l
1 januari 2013 witte diesel € 2,95 / 100 l
1 januari 2014 € 3,75 / 100 l
1 januari 2015 € 0,43 / 100 l
1 januari 2016 € 0,24 / 100 l
1 januari 2017 € 0,15 / 100 l
1 januari 2018 € 0,39 / 100 l
De gemiddelde stijging over de gehele afgelopen jaren:
2012 ten opzichte van 2011 + 10,1 %
2013 ten opzichte van 2012  – 3,1 %
2014 ten opzichte van 2013 – 0,6 %
2015 ten opzichte van 2014 – 12,2 %
2016 ten opzichte van 2015 – 7,8 %
2017 ten opzichte van 2016 + 8,4%

De index is gebaseerd op verzamelde prijzen van verschillende leveranciers / tankstations.

De prijsontwikkeling vanaf 1 januari 2012 is als volgt:
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
jan 100,0 100,7 99,9 83,8 73,5 87,6 90,6
febr 100,7 102,1 99,9 87,7 72,9 86,7 88,2
mrt 102,6 101,1 98,9 90,4 75.9 86,1 87,7
april 102,8 98,8 98,7 90,0 76,5 85,9 90,8
mei 101,0 96,8 99,5 91,7 79,3 83,9 94,9
juni 97,9 96,7 100,1 90,6 82,0 82,3 95,3
juli 98,9 97,9 99,8 88,4 79,3 82,6 95,3
aug 103,2 99,0 99,2 82,6 80,5 84,1 95,1
sept 104,2 99,6 99,0 82,8 80,4 85,6 96,7
okt 103,5 97,5 95,9 82,5 83,1 86,5 99,0
nov 102,5 95,9 94,9 82,5 83,2 88,2
dec 101,0 97,7 88,9 78,3 85,9 89,0