Na oprichting in 2012 is de Stichting belangenvereniging Grondzuigen al ver gevorderd met haar doelstelling om het grondzuigen veilig(er) in te zetten bij graafwerkzaamheden. Deze branchevereniging heeft inmiddels 75% van de bedrijven met grondzuigwagens binnen haar ledenbestand.

Samen wordt gewerkt aan het veilig inzetten van de grondzuigtechniek bij graafwerkzaamheden. De techniek is een veilig middel om zonder graafschades te werken in de ondergrondse infra. Denk hierbij aan kabel en leidingwerk, maar ook bij boomwortels. Gesteld kan worden dat de techniek zelfs veiliger is dan het handmatig ontgraven, door een combinatie van toepassen van luchtgereedschappen en het sterke zuigvermogen. Dit is tevens ergonomischer, door het gereguleerd ontgraven en de in mindere mate noodzakelijke aanwezigheid van personeel in de werkput of werksleuf.

Door de sterk toenemende gebruik, stijgt het aantal grondzuigwagens in Nederland aanzienlijk. Hierdoor loert er ook wel een gevaar om de hoek. Een grondzuigwagen mag dan wel veilig kunnen graven, maar de kennis en kunde van de bediener is hierbij van essentieel belang.
Om de veiligheid optimaal te waarborgen, spreekt de vereniging over veiligheidseisen, is er een standaard risico-inventarisatie opgesteld en een arbo-catalogus gepubliceerd. Ook is er in samenwerking met SOMA bedrijfsopleidingen een gecertificeerde opleiding samengesteld. Iedere machinist moet in het bezit zijn van een geldig certificaat. Inmiddels zijn er ca. 80 machinisten in het bezit van zo’n certificaat en zijn er alweer nieuwe opleidingen gepland.
Ook opdrachtgevers, veiligheidsmensen, toezichthouders hebben inmiddels interesse getoond voor een deze cursus, welke voor deze doelgroep enigszins wordt aangepast.

Momenteel schrijven nog veel petrochemische sites voor dat machinisten in het bezit moeten zijn van de benodigde SIR-documenten. Echter is dit voor het onderdeel grondzuigen niet voldoende uitgewerkt, naar mening van de aangesloten grondzuigbedrijven. Dit is niet vreemd, omdat SIR zich voornamelijk richt op het industrieel reinigen en dat is een heel andere materie.

Om bovenstaande reden is dan ook door de grondzuigbedrijven besloten om de regie zelf in de hand te houden en te zorgen voor een goede opleiding, een Taak-/Risico analyse en nauw samen te werken met een extern deskundig hoger veiligheidskundige.
Op bijeenkomsten met de leden staat veiligheid en het bespreken van eventuele voorgevallen incidenten altijd op de agenda. Wij leren hier samen van.

Door het succes is inmiddels vanuit het buitenland interesse getoond en willen ook andere landen gaan samenwerken met SBG. Zo krijgt het ook een internationaal karakter en heeft het leerproces een nog breder karakter.

Recent heeft Jaco van Beek de voorzittershamer van Leon Bastiaans (initiatiefnemer en oprichter van stichting SBG) overgenomen. Leon Bastiaans was ruim 5 jaar voorzitter. Onder zijn bewind heeft de stichting bovengenoemde zaken weten te realiseren. Nu is de tijd aangebroken om de stichting meer op de kaart te zetten bij opdracht gevende partijen, zoals oa. Petrochemische industrieën, kabel en leidingbeheerders en gemeentelijke wegbeheerders.

Leon Bastiaans heeft zich bereid verklaart om zich als neutraal deskundig grondzuiger in te zetten voor het behalen van dit doel. Er zijn reeds diverse opdrachtgevende partijen bezocht op uitnodiging van deze. Dus we kunnen wel stellen dat wij als stichting belangenvereniging grondzuigen steeds meer erkend worden en dat ook opdrachtgevers het op prijs stellen dat wij hun uitnodigen om mee te praten over regelgeving, wat bijdraagt aan een veilige uitvoering van werkzaamheden met de grondzuigwagen.

Ook zien wij steeds meer prijsaanvragen voor grondzuigwagens in bestekken voorbijkomen. Helaas zijn de omschrijvingen nogal divers en vaak niet of nauwelijks uitvoerbaar, conform omschrijving. Maar dat zal door de tijd heen wel veranderen als er meer ervaring is opgedaan met grondzuigen conform een bestekpost.
Bestekschrijvers moeten informatie aanbieden over oa. hardheid van de bodem, omvang van de werkzaamheden, stortlocatie en het aantal keren dat een grondzuigwagen op het werk ingeroepen wordt. Dit is essentiële informatie om een reële concurrerende prijs aan te kunnen bieden.

Voor meer informatie en contactgegevens kunt u terecht op de website www.sbgrondzuigen.nl