Om de aanschaf van duurzaam materieel te bevorderen zijn er veel subsidies. Voor grondverzetmaterieel is dat nu in kaart gebracht door Natuur en Milieu als onderdeel van de Green Deal het Nieuwe Draaien.

In dit overzicht zijn alle huidige subsidiemogelijkheden terug te vinden. Het overzicht is vooral interessant voor bedrijven die nieuw materieel gaan aanschaffen. Veel subsidiemogelijkheden betreffen namelijk mogelijkheden tot vervroegde of versnelde afschrijving.  In het overzicht is weergegeven onder welke subsidiecategorie veel investeringen vallen.

Het Nieuwe Draaien
Zowel in de grond-, weg- en waterbouw, vastgoed als in de agrarische sector worden grote hoeveelheden brandstof gebruikt door mobiele werktuigen. Mobiele werktuigen in de bouwnijverheid en mobiele werktuigen in de landbouw stoten tezamen ruim 2 Megaton CO2 uit op jaarbasis.
Vandaar dat bedrijfsleven, brancheorganisaties (waaronder CUMELA Nederland), overheden, kennisinstellingen en milieuorganisaties de handen ineen slaan om de CO2-uitstoot door mobiele werktuigen te verlagen en de luchtkwaliteit te verbeteren. In de Green Deal staan afspraken om de komende jaren te werken aan reductie van de gemiddelde uitstoot van CO2, NOx en fijnstof door mobiele werktuigen. Hiermee geven de partijen ook invulling aan de afspraken in het SER-Energieakkoord om Het Nieuwe Draaien en duurzame groei te stimuleren.

via: Cumela
Auteur: Nico Willemsen